Shopping cart

Shopping cart

Bike Cleaner Castrol Greentec – fles à 1 liter

22.95 Incl. BTW

224 op voorraad

Castrol Greentec Bike Cleaner 1 liter reinigt het oppervlak grondig en is te gebruiken voor alle oppervlakken. Tevens is de shampoo biologisch afbreekbaar. Merk: Castrol ADR Klasse: ADR NC – Niet geclassificeerd Primaire kleur: Groen Secundaire kleur: Print Land van oorsprong: Duitsland Gevaarlijke stoffen: GHS07 Schadelijk EUH Zinnen: niet van toepassing Bruto hoogte in centimeters: 26.2 Bruto lengte in centimeters: 10.1 Bruto gewicht in kilogram: 1.144 Bruto breedte in centimeters: 10.1 H-Zinnen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Primair materiaal: Vloeibaar Inhoud eenheid: 1 Liter Aantal producten in omdoos: 6.0 Verpakkingstype: Fles Soort product: Shampoos P-Zinnen: – P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. – P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. – P264 – Na het werken met dit product grondig wassen – P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;   contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen.

  • 5 Stars
  • 4 Stars
  • 3 Stars
  • 2 Stars
  • 1 Stars

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)

If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bike Cleaner Castrol Greentec – fles à 1 liter”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below. Het is echt beter om met ons contact te nemen telefonisch dan bestellen we het voor u.