Shopping cart

Shopping cart

Shopping cart

Koelvloeistof Protecton Kant & Klaar tot -26 graden – 5 liter

Artikelnummer: 1890908 Categorie:

16.18 Incl. BTW

18 op voorraad

Protecton gebruiksklare koelvloeistof ter bescherming van de radiator. Zorgt voor vorstbescherming in de winter en voor optimale koeling in de zomer. Inhoud 5 liter. Kant en klare koelvloeistof Beschermt het hele jaar tegen vorst en corrosie Inhoud 5 liter Protecton koelvloeistof is kant en klaar en de vloeistof kan zonder verdunning direct gebruikt worden en geeft bescherming tot -26° C. Protecton koelvloeistof beschermt het hele jaar tegen vorst en corrosie. Tast geen lak, rubber of metaal aan en de gebruiksklare vloeistof is veilig voor uw radiator en voorkomt kalk- en schuimvorming. Inhoud 5 liter. Productspecificaties Merk: Protecton ADR Klasse: ADR NC – Niet geclassificeerd Primaire kleur: Blauw Land van oorsprong: België Gevaarlijke stoffen: – GHS07 Schadelijk – GHS08 Gezondheidsgevaar EUH Zinnen: Niet van toepassing Bruto hoogte in centimeters: 28.4 Bruto lengte in centimeters: 14.2 Bruto gewicht in kilogram: 5.362 Bruto breedte in centimeters: 18.7 H-Zinnen: – H302 – Schadelijk bij inslikken. – H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Primair materiaal: Vloeibaar Inhoud eenheid: 5 Liter Product lengte in centimeters: 14.2 Aantal producten in omdoos: 4.0 Verpakkingstype: Kan Soort product: Koelvloeistof P-Zinnen : – P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar – P330 – De mond spoelen. – P264 – Na het werken met dit product grondig wassen – P102 – Buiten bereik van kinderen houden. – P270 – Niet eten drinken of roken tijdens het gebruik van dit product – P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. – P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Seizoensartikel: Winter Vlampunt: 150°C

  • 5 Stars
  • 4 Stars
  • 3 Stars
  • 2 Stars
  • 1 Stars

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)

If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koelvloeistof Protecton Kant & Klaar tot -26 graden – 5 liter”
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below. Het is echt beter om met ons contact te nemen telefonisch dan bestellen we het voor u.